Alüminyum Geri Dönüşümü Hakkında
alüminyum geri dönüşüm simgesi 

Alüminyum dünya üzerinde üçüncü en bol bulunan elementtir. Buna rağmen, dünya üzerinde bugüne kadar üretilmiş tüm alüminyumun üçte ikisi halen kullanımdadır. Zira alüminyum, fiziksel ve mekanik özelliklerinde ve kalitesinde herhangi bir azalma olmadan sınırsızca geri dönüştürülebilir.

Ayrıca, alüminyumun yaşam döngüsü, geri dönüştürmede ciddi kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Alüminyumun geri dönüştürülmesi, yeni alüminyum üretilmesine nazaran %95 enerji tasarrufu sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, alüminyumun geri dönüştürülmesi esnasında, aynı miktarda alüminyumun doğadan elde edilmesi esnasında harcanacak enerjinin yalnızca %5'i sarf edilmektedir.

Alüminyumun geri dönüşümü beş aşamada gerçekleşir:

  • Hurdanın Toplananması
  • Hurdanın Tasnifi
  • Ezme
  • Kırma ve Yeniden Eritme
  • Döküm

 Alüminyum geri dönüşüm süreci görseli