Alüminyum Üretimi

Alüminyum, doğada büyük oranda boksit minerali halinde mevcuttur. Boksit, genellikle oolitik, masif, toprağımsı ve kil gibi  bulunur. Diyasporit, alümin, demir ve manganez hidroksitleri ve hidrarjirit gibi minerallerin karışımından oluşmuştur. [1] Boksit genellikle yerkabuğunun birkaç metre altından çıkartılır.

Boksit, elde edilmesinin ardından öğütücü makinelere alınarak öğütülür ve içerisindeki kilden arındırılır.

Boksit Minerali
Boksit Minerali. [2]

 Alümina, veya Alüminyum Oksit
Alümina, veya Alüminyum Oksit.

Ardından elde edilen malzeme rafine edilerek Alümina, veya Alüminyum Oksit denilen malzeme elde edilir. Bu rafine işlemi sırasında, sıcak sodyum hidroksit ve kalsiyum oksit solüsyonu kullanılır.

Elde edilen karışım ısıtılır ve filtre edilir. Neticede beyaz bir toz biçiminde Alüminyum Oksit elde edilmiş olur. Ancak bu malzeme toz halinde olduğundan, kullanılabilir olmaktan uzaktır. 

Elde edilen toz halindeki rafine Alüminyum Oksit, daha sonra elektrolize tabi tutulur. Elektroliz esnasında, her biri karbondan yapılmış negatif katot ve pozitif anot arasından geçen yüksek akım sayesinde, oksijen ile tepkimeye girer. Bu elektroliz için yaklaşık 17.000 kW/Saat enerji gereklidir.

Bu tepkime sonucunda, Co2 ve sıvı alüminyum elde edilmiş olur. Sıvı alüminyum, daha sonra nerede kullanılacağına bağlı olarak ekstrüzyon kalıbına, levha kalıbına veya alaşımlanmak üzere dökümhaneye gönderilir. Cevherden üretilmiş olan bu alüminyuma birincil alüminyum denir.

 


Kaynaklar

[1], [2] Wikipedia, https://tr.wikipedia.org/wiki/Boksit